quinta-feira, 9 de abril de 2009

Coas maus manchadas de sangue

Genova 20 de xulio do 2001, o G-8 citase, por outro lado grupos antiglobalizazon mostran o seu descontento por un mundo mal repartido no que cada dia os ricos son mais ricos e os pobres son mais pobres; entre eles estaba Carlo Giuliani, o fillo do conhecido sindicalista. Carlo que tinha 23 anos decide acudir a manifestacion en vez de ir de viaxe a praia como tinha pensado. Nun dos momentos mais tensos e violentos das confrontacios, estando na Piazza Alimonda achase cercando un land rovert, atopa un estintor tirado no chan e ponhendo sobre a testa dirxese cara o carro cando de supeto un carabinieri que se atopaba dentro saca a sua arma e sem pensalo duas veces disparalle na cabeza, despois da marcha a tras co coche e pasanlle por riba duas veces marcha do lugar, agora carlo e estintor no chan atopanse asi mesmos, e atopan tamen a morte.
Este carabinieri, nunca sesentou no banco dos acusados nunca se fixo xuizo algun na sua contra e ata se chegou a dicir que a bala que matou o companheiro carlo foi rebotada por umha parede.
Jean Charles de Menezes era um brasileiro que levaba na inglaterra 3 anos.O 22 de julio do 2005 sae da sua casa a collero autobus, seguramente asustado xa que dias atras uns atentados sacuden londres, despois de baixar do autobus dirixese cara umha proxima estacion de metro detense na entrada pra coller o xornal e prosegue o caminho dentro da estacion so detido polo torno, umha vez pasado o torno chega o vagon, cando de supeto dous policias vestidos de civis agarrano e disparanlle 11 veces na cabeza, facendo uso da politica inglesa de "tirar a matar" umha vez achado o erro baraxaronse mentiras coma o volume da roupa de Jean Charles de Menezes ou o facto de que tivese saltado o torno, mais a realidade e que nin saltou o torno nen levaba roupa de volume esdia, a realidade e que a policia asasinouno a sangue fria
Fai xa uns dias, Ian Tomlinson volvia a casa despois da sua xornada de traballo coma vendedor de periodicos, no seu caminho, atopouse na manifestacion de protesta polo g-20, e foi empurrado por un dos policias e caeu o chan, pouco despois morreria uns metros alo do banco de inglaterra.
Calquera destes tres tenhen umha cousa em comun, foron asasinados a sabgue fria polas "forzas do orde" calquera de eles esta agora e estara por sempre nos nossos corazons, asi coma calquera dos seus asasinos tera por sempre as mans manchadas de sangue; pero estes non son casos illados a cotio as forzas de ocupacion exercen todo tipo de violencia contra os que exercemos o dereito da protesta, cada dia companheiros vascos, catalans ou hirmans galegos sofren torturas nas ruas e nas prisions, e cada dia, no estado coma no resto do mundo isto silenciase, ogalla algun dia rompase ese silenzo, e esses tres homes que tenhen as mans manchadas de sangue paguen o prezo do que fixeron, ogalla algun dia se lles vexa coma o que son, asasinos

Sem comentários:

Enviar um comentário